Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home2/eurekan1/kadety.org.ua/engine/modules/rotator.php on line 13
ПОРЯДОК зарахування, відрахування учнів до ліцею – інтернату № 23 « Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2019-2020 н.р.

ПОРЯДОК зарахування, відрахування учнів до ліцею – інтернату № 23 « Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою  у    2019-2020 н.р.
ПОРЯДОК зарахування, відрахування учнів до ліцею – інтернату № 23 « Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою  у    2019-2020 н.р.  скачати PORYaDOK-ZARAHUVANNYa-VDRAHUVANNYa-2019-2010.pdf [5.55 Mb] 
Зразок заяви на зарахування   скачати  ZAYaVA-zaruhuvannya-2019-2020.pdf [205.51 Kb]                                   

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ – ІНТЕРНАТУ № 23 

«КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС» З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ  У  2019-2020 н.р.

Порядок складений відповідно до Законів України  « Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Статуту ліцею - інтернату № 23 «Кадетський корпус»  з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району м. Києва, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018р. № 367 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05 травня 2018 р. №564/32016.

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування дітей до ліцею - інтернату №23 «Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району м. Києва (далі – ліцей-інтернат) .

2. Для цілей цього Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

2.1.Вільні місця – місця, на які може бути зараховано дитину (дітей) в межах   спроможності ліцею-інтернату та нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

2.2. Жеребкування - спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні

місця.

2.3. Діти, які мають право на першочергове зарахування:

2.3.1. Діти військовослужбовців Збройних сил України, працівників  Служби Зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, діти військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, а також внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, які за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду мають основну групу здоров’я  для занять фізичною культурою.

2.3.2. Діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ліцеї- інтернаті, чи дітьми працівників, які за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду мають основну групу здоров’я  для занять фізичною культурою.

2.3.3. Діти учасників бойових дій  в зоні ООС, які  за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду мають основну групу здоров’я  для занять фізичною культурою .

2.3.4.  Діти, що проживають в Шевченківському  районі міста Києва, які за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду мають основну групу здоров’я  для занять фізичною культурою.

3. Положення цього Порядку щодо батьків дитини стосуються також інших її законних представників.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

4. Зарахування до ліцею-інтернату здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі - заява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності при поданні заяви може бути пред'явлено документи, що підтверджують проживання дитини або одного з батьків на території Шевченківського району; документи, що підтверджують належність дитини або одного з батьків до категорій, перелічених у п.2.3 цього Порядку.

5. Інформація про спроможність ліцею-інтернату, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти.

6. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж

двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) .

7.  Надані персональні  дані обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. Відрахування учнів із ліцею-інтернату здійснюється відповідно до розділу ІV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018р. № 367, на підставі наказу директора.

9. Якщо визначений цим Порядком термін припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого за ним робочого дня.

10. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до ліцею-інтернату, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

ІІ. Зарахування до ліцею-інтернату №23 «Кадетський корпус» з  посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району м. Києва.

1. Зарахування до початкової школи.

1.  Зарахування дітей здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) в період до 31.05.та за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі – заява) 

2.   У випадку подання копій документів, передбачених пунктом 4 розділу І цього Порядку, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

3.   Упродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються.

4. Присутність дитини під час подання заяви або її зарахування не є обов’язковою.

5.  Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється на сайті ліцею-інтернату.

7. Дитина зараховується до першого класу таким чином :

7.1. Якщо станом на  31 травня 2018 р. кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах, 03 червня 2019р.  видається наказ про зарахування всіх дітей та протягом двох робочих днів після видання наказу оприлюднюється  з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті ліцею-інтернату список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ.

7.2. Якщо станом на 31 травня 2018р.  кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

7.2.1.До 03 червня 2019р. зараховуються включно:

- діти військовослужбовців, працівників Збройних сил України, працівників Служби Зовнішньої розвідки, Служби  безпеки України, Національної  гвардії , Національної поліції, діти  військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, а також внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, які за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду мають основну групу здоров’я  для занять фізичною культурою;

- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ліцеї - інтернаті, чи дітьми працівників, та які за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду мають основну групу здоров’я  для занять фізичною культурою;

- діти  учасників бойових дій в зоні ООС, у яких за  результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду визначено основну групу здоров’я для занять фізичною культурою;

- діти, які проживають в Шевченківському  районі міста Києва, у яких за  результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду визначено основну групу здоров’я для занять фізичною культурою.

7.2.2. До 14  червня включно  на вільні місця зараховуються діти, у яких за  результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду визначено основну групу здоров’я для занять фізичною культурою, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018р. № 367.

- до 14 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується ліцеєм – інтернатом № 23 «Кадетський корпус» та затверджена Державною службою якості освіти України. У випадку якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування. Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 14 червня необхідних документів. До необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього (додаток 2).

7.2.3. Упродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей ліцей-інтернат оприлюднює з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ; оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування; інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця; наказ керівника директора про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

8. 17 червня  оприлюднюється  з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті ліцею-інтернату список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ.

9. Після 17 червня зарахування дітей на вільні місця відбувається у такому порядку:

            до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

            впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

10. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування, які за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду мають основну групу здоров’я  для занять фізичною культурою, враховуючи категорії дітей, які мають право на першочергове зарахування.

 

2. Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей на вільні місця до ліцею - інтернату № 23 «Кадетський корпус»  з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району м. Києва

1. Жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня 2018 року .

2. Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або

уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку.

3. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками кульок, карток, аркушів паперу тощо (далі - жеребки). Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою. Тип пристрою та жеребків визначається конкурсною комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування.

4. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які претендують на вільні місця. Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць. Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

5. Жеребки до їх поміщення у пристрій демонструються присутнім учасникам жеребкування, які мають право оглянути як жеребки, так і пристрій.

6. Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованого в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії. Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

7. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів конкурсної комісії оголошуються результати жеребкування, що фіксуються в протоколі, який підписується усіма членами конкурсної комісії, та є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.

8. Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, протягом двох робочих днів після  оголошення результатів жеребкування. 

3. Зарахування до гімназії ( 5- 9 класів )

1.  Зарахування до 5 класів відбувається після видання наказу про переведення до них учнів 4 класу. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

упродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

2. У разі створення додаткового 5 класу зарахування на вільні місця може відбуватися за результатами конкурсного відбору. У такому випадку оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється не пізніше 01 червня.

3. Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється на сайті ліцею-інтернату.

4. Для зарахування на вільні місця заяви подаються до 31 травня включно  2019 року.

5.У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня  заяв не перевищує

загальної кількості місць, конкурсний відбір не проводиться і 03 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

6. Якщо станом на 31 травня  2019р.  кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць, ліцей-інтернат  оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору .

7. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно

8.Основні вступні випробування проводяться з таких предметів :

1) українська мова (диктант);

2) фізична культура і здоров’я.

9. Конкурсні завдання для вступних випробувань розробляються методичними об’єднаннями вчителів української мови та фізичної культури, схвалюються педагогічною радою ліцею-інтернату та затверджуються директором.

10. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором.

11. Результати випробування оголошуються протягом двох днів після завершення конкурсу.

12.Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з

отриманими результатами конкурсних випробувань.

 13. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники ліцею. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

 14. Апеляційна комісія має право:

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

3) визнати результати конкурсу недійсними.

     У випадку визнання результатів конкурсу недійсними, орган, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти, зобов’язаний організувати конкурс повторно.

15. Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

                                    4.Зарахування до ліцею

1. Зарахування до 10 класу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу.

2. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється  на сайті ліцею- інтернату № 23 « Кадетський корпус»

3. Для зарахування на вільні місця заяви подаються по 14 червня 2019 року.

4. У разі, якщо кількість поданих станом на 14 червня заяв не перевищує

загальної кількості місць, конкурсний відбір не проводиться і 17 червня видається наказ про зарахування усіх дітей, у яких за  результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду визначено основну групу здоров’я для занять фізичною культурою.

5. Якщо станом на 14 червня 2019р.  кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць, ліцей-інтернат оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору .

6.  Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

7.Основні вступні випробування проводяться з таких предметів :

1)  українська мова (диктант);

2) фізична культура і здоров’я.

8. Конкурсні завдання для вступних випробувань розробляються методичними об’єднаннями вчителів української мови та фізичної культури, схвалюються педагогічною радою ліцею-інтернату та затверджуються директором.

9. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором.

10. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення...
Повний текст  
ПОРЯДОК зарахування, відрахування учнів до ліцею – інтернату № 23 « Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою  у    2019-2020 н.р.  скачати PORYaDOK-ZARAHUVANNYa-VDRAHUVANNYa-2019-2010.pdf [5.55 Mb]Переглядів: 3013 | Додав: kadet | Дата: 28-11-2018, 13:03

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ
КАЛЕНДАР
«    Липень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
НОВИНИ ОСВІТИ

XML error in File: http://osvita.ua/rss/news/

  XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 1
© 2015-2022 Ліцей інтернат №23 - Всі права захищенно.