Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home2/eurekan1/kadety.org.ua/engine/modules/rotator.php on line 13
Нормативно-правова база діяльності закладів загальної середньої освіти
Нормативно-правова база діяльності закладів загальної середньої освіти

Нормативно-правова база діяльності закладів загальної середньої освіти

УКАЗи ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

·Указ Президента України №195 від 25.05.2020 "Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі".

·Укази Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти вУкраїні»від 30.01.2020 №31/2020

·указ Президента України №195 від 25.05.2020
"Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі".

 

·Указ Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 4.

·Про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освітиУказ Президента України № 55/2021 від 16.02.21 року

 

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Постанови КМУ:

·Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку № 305 від 24.03.2021 року

·Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освітиПостанова КМУ № 67 від 03.02.2021 року

·Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти Постанова КМУ № 31 від 20.01.2021 року

·«Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 29 від 20.01.2021 року

·Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року Розпорядження КМУ № 131-р від 13.01.2021 року

·від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

 

· Державний стандарт повної загальної середньої освіти Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року

 

·«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку таучнів»від 13.09.2017 №684

 

·РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа” на період до 2029 року”

 

· Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

·«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»21.02.2018 №87(уредакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688)

·ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ 1094 від 24.12.2019 "Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників"

 

·Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних інауково-педагогічних працівників»від 21.08.2019 №800

·РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№903-р від 13.12.2017
"Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа”.

 

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

·№01-11/6 від 24.02.2020

·"Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації–2020"

 

· Концепція Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80

 

 

·Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року № 688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF (у 1-2 класах)

·

 

 

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ

·Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному роціНаказ МОН № 273 від 03.03.2021 року

·Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти Наказ МОЗ № 637 від 06.04.21 року

 

· Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освітиНаказ МОН № 235 від 19.02.2021 року

 

· Про проведення основного етапу другого циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» Наказ МОН № 78 від 21.01.2021 року

 

· Про проведення третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021» Наказ МОН № 144 від 04.02.2021 року

 

· Про затвердження Рекомендацій щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та спортивної підготовки серед учнівської молоді на період до 2025 рокуНаказ МОН № 194 від 15.02.2021 року

 

· Щодо невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та належну ​організацію освітнього процесу.Лист МОН № 1/9-65 від 12.02.21 року

 

· Про доопрацювання методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школиНаказ МОН № 143 від 04.02.2021 року

 

· Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» Наказ МОН № 406 від 02.04.2021 року

 

 

· Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освітиНаказ МОЗ № 2205 від 25.09.20 року

 

 

 

·«Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»від 23.04.2019 №536

 

·від 27.03.2019 № 399 "Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України "Про освіту” в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки” (пункт 5)

 

·Наказ МОН від 18.10.2019 № 1313 "Деякі питання організації та проведення супервізії”

 

·Наказ МОН від 06.03.2019 № 322 "Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти” у січні 2019 р. – грудні 2023.

 

·

·Наказ МОН від 03.01.2019 № 7 "Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти”

·Наказ МОН від 16.07.2018 № 776 "Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти” (пункт ІІІ)

·

·Наказ МОН №1143 від 10.08.2018
"Про затвердження професійного стандарту"Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”"

·

·Наказ МОН «Щодо примірного переліку питань»від 19.05.2020 №654

·

·Лист МОН «Щодо окремих питань проведення конкурсу напосаду керівника закладу загальної середньої освіти»від 20.05.2020 №1/9-264

·

·«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування тапереведення учнів додержавних такомунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»від 16.04.2018 №367

·

·«Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 14 .07.2015 №762 (уредакції наказу МОН від 08.05.2019 №621)

 

·Наказ МОН №536 від 23.04.2019
"Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти"

·«Про затвердження Типового переліку засобів навчання таобладнання для навчальних кабінетів іSTEM-лабораторій»від 29.04.2020 №574

·

·«Про затвердження Типового переліку засобів навчання таобладнання для навчальних кабінетів початкової школи»від 07.02.2020 №143

·

·«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»від 27.08.2019 №1154

·

·«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу уНовій українській школі»від 20.08.2018 №924

·«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, щосталися ізздобувачами освіти під час освітнього процесу»від 16.05.2019 №659

 

·

·«Про затвердження примірного тематичного плану тапримірної програми навчання зпитань охорони праці табезпеки життєдіяльності»від 31.01.2019 №97

·

·«Про затвердження Положення про організацію роботи зохорони праці табезпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу вустановах ізакладах освіти»від 26.12.2017 №1669

·«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів таустанов системи освіти України»від 15.08.2016 №974

·

·«Про затвердження Положення про навчальні кабінети зприродничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»від 14.12.2012 №1423

·

·Наказ МОН № 1646 від 28.12.2019 року ( Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394)

·

·«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

·

·Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»

 

·Наказ МОН України№268 від 21.03.2018 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

 

·3. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"

·

·. Наказ Мінсоцполітики від 10.08.2018 року № 1143 «Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

·

·Наказ МОН України від 23.03.2018 року № 283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи" https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0283729-18

·

·Наказ МОН України від 13.07.2017 року № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/

·

·12.Наказ МОН України від 05.08.2016 року № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0948729-16

·

·13. Наказ МОН України від 20.08.2018 року № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі» https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/1-klas-nysh/nmo-923-dodatok.pdf

·

·Наказ МОН України від 27 серпня №1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»

·https://nus.org.ua/news/mon-vyznachylo-yak-otsinyuvaty-drugoklasnykivnush/

·Наказ МОН України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (Сайт Міністерства освіти і науки України) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18

·17.Наказ МОН України від 12.01.2016 року № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016 року № 635 від 24.04.2017 року) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16

·«Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 14 .07.2015 №762 (уредакції наказу МОН від 08.05.2019 №621)

 

 

·Накази по техніці безпеки та охороні життя та здоровя дітей

·«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, щосталися ізздобувачами освіти під час освітнього процесу»від 16.05.2019 №659

·«Про затвердження примірного тематичного плану тапримірної програми навчання зпитань охорони праці табезпеки життєдіяльності»від 31.01.2019 №97

·«Про затвердження Положення про організацію роботи зохорони праці табезпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу вустановах ізакладах освіти»від 26.12.2017 №1669

·«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів таустанов системи освіти України»від 15.08.2016 №974

·«Про затвердження Положення про навчальні кабінети зприродничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»від 14.12.2012 №1423

·Наказ МОН № 1646 від 28.12.2019 року ( Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394)

·«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

·Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»

·Деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики Наказ МОН № 1232 від 08.10.2020 року

ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ

· Роз’яснення щодо оцінювання результатів навчання учнів, що є учасниками всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти» № 1/9-174 від 30.03.21 року

·

·Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному роціЛист МОН № 1/9-54 від 05.02.21 року

· Інструктивно-методичні матеріали щодо здійснення Конкурсною комісією ​відбору підручників та посібниківЛист МОН № 1/11-2152 від 30.03.21 року

·Щодо освітніх програм№ 1/9-188 від 07.04.21 року

·«Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»від 08.04.2020 №1/9-201

·«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

·«Щодо неухильного дотримання законодавства»від 14.08.2020 №1/9-441

·МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 1/9-609 від 02 листопада 2020 року «Щодо організації дистанційного навчання»

·Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти Лист МОН № 1/10-3943 від 06.11.20 року

·Щодо організації освітнього процесу в умовах пандемії Лист МОН № 1/9-616 від 04.11.20 року

·Щодо порядку ліцензування медичних кабінетів в умовах закладів освіти Лист МОЗ № 17-01/39067/2-20 від 22.12.20 року

·Щодо заміни тексту в підручнику «Хімія. 9 клас» (авт. Савчин М. М.)Лист ІМЗО № 22.1/10-2631 від 22.12.20 року

 

Підвищення кваліфікації та атестація педагогів

 

«Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»від 04.03.2020 №1/9-141

 

від 04.11.2019 № 1/9-683 "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”

 

·від 04.11.2019 № 1/9-683 "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”

·Лист ІМЗО від 02.04.2019 №22.1/10-1168 "Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників опорних шкіл у 2019 році”

·від 11.12.2018 № 1/9-756 "Щодо підвищення кваліфікації”

 

Конкурс напосаду керівника

Наказ МОН «Щодо примірного переліку питань»від 19.05.2020 №654

Лист МОН «Щодо окремих питань проведення конкурсу напосаду керівника закладу загальної середньої освіти»від 20.05.2020 №1/9-264

 

ЛИСТИ МОН

·Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти Лист МОН № 1/9-525 від 14.09.20 року

·Щодо недопущення погіршення умов харчування в закладах освітиЛист МОН № 1/9-522 від 11.09.20 року

·Деякі питання організації дистанційного навчання Наказ МОН № 1115 від 08.09.2020 року

·Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 22.07.2019 №1/9-471

·Щодо окремих питань оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школиЛист МОН № 1/9-550 від 29.09.20 року

·Лист МОН України від 11.09.2020 № 1/9-522 Щодо недопущення погіршення умов харчування в закладах освіти»

·Лист МОН України від 10.09.2020 № 1123 «Про результати XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»

·Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році від 11.08.2020 № 1/9-430

·Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328

·«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

·Лист МОН Українивід 02.09.2020 № 1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»

·Лист МОН України від 31.08.2020 № 1/9-496 Щодо коштів на забезпечення проведення дистанційного навчання»

·Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

·Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 «Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у

·закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

·Лист МОН України від 20 липня 2020 року № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р.»

·13. Лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 «Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України»

 

·Лист МОН від 20.08.20 N 6/1015-20 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

·Лист МОН та Інституту модернізації освіти № 22.1/10-301 від 06 лютого 2020 року «Про відзначення Міжнародного Дня рідної мови в Україні»

·Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу від 21.05.2018 № 2.2-1250, № 2.2-1255

·Лист МОН від 27.03.2018 № 1/9-181 "Щодо освітніх програм, що не є типовими”

Психологічна служба

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби усистемі освіти України»від 24.07.2019 №1/9-477

·Лист МОН України від 31.08.2020 № 1093 «Про внесення зміни до Переліку погоджених пропозицій обласних державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році за напрямом «Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти»

·Лист МОН України від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»

·Лист МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»

·Лист МОН від 30.07.2014 № 1/9-385 "Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами” (додаток 1) поведінки у надзвичайній ситуації (додаток 2)

·Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 18.05.2018 № 1/11-5480

·Щодо тривалості уроку в початковій школі. Лист МОН України від 02.04.2018 №1/9-190"Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи”

·.Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

·Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу 2019-2020 н.р

·Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

·Щодо методичних рекомендацій з організації освітнього процесу закладів загальної середньої освіти Лист МОН № 1/9-502 від 02.09.20 року

 

·Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

 

·лист МОН України від 02 червня 2020 року № 1/9-295 "Щодо закупівлі ділової документації для закладів загальної середньої освіти”.

 

·Лист МОН України від 02.04.18 року № 1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_190729-18

 

·Лист МОН України від 18.05.2018 року № 1/9-322 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей» (Сайт Міністерства освіти і науки України)https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/60818/

Переглядів: 1499 | Додав: kadet | Дата: 22-04-2021, 14:25
МИ У СОЦМЕРЕЖАХ
КАЛЕНДАР
«    Травень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
НОВИНИ ОСВІТИ

Розпочалась основна сесія національного мультипредметного тесту

  Першими участь у вступних випробуваннях у форматі онлайн візьмуть випускники минулих років

Підсумки тижня в освіті: головні події

  Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті

МОН і ЮНІСЕФ пропонують освітній серіал про дошкілля

  Серіал допоможе зрозуміти особливості організації якісного освітнього середовища дитсадка за методикою ECERS-3

Розподіл студентів-медиків в інтернатуру стане рейтинговим

  Розподіл відбудеться на підставі конкурсного бала, а більше місць для вибору матиме той, хто краще вчився

Для вступу в аспірантуру необхідно скласти єдиний вступний іспит

  Тест з іноземної мови та навчальних компетентностей є обов'язковим для вступу в аспірантуру
© 2015-2022 Ліцей інтернат №23 - Всі права захищенно.