Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /usr/home/vhosts/kadety.org.ua/www/engine/modules/rotator.php on line 13
Науково-методична робота

Науково-методичне забезпечення

 

Протягом 2019-2020 навчального року науково-методична робота в ліцеї – інтернаті № 23 здійснювалася у відповідності до законів України про освіту, Концепції Нової української школи, Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді, «Положення про інноваційну діяльність», Державного стандарту початкової освіти та іншихдержавних нормативних документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, Статуту ліцею та річного плану роботи.

Науково-методична робота в закладі направлена на реалізацію принципів гуманізації, демократизації освітньої діяльності, формування компетентного випускника, досягнення учнями європейського рівня якості освіти та на підвищення фахового рівня педагогів ліцею, розвиток у них креативності, творчості, ініціативи.

Педагогічний колектив ліцею продовжив роботу над методичною темою «Створення якісної освіти шляхом сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно зорієнтованого навчання» та педагогічною проблемою «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його обдарованості, творчих можливостей, самовдосконалення» в рамках науково-методичної проблеми освіти Шевченківського району «Особистісно орієнтоване навчання і виховання в світлі впровадження новітніх інноваційних технологій»

Головні зусилля було зосереджено на розбудову соціально-орієнтованого навчального процесу, стимулювання творчості й ініціативи педагогів та учнів, впровадження інновацій в організації навчально-виховного процесу.

Основні завдання науково-методичної роботи

-діагностика і визначення шляхів подолання труднощів в педагогічній діяльності педагогів;

-створення умов для підвищення та вдосконалення фахової кваліфікації педагогів шляхом самоосвіти та через систему різноманітних форм методичної роботи (конференцій, семінарів-практикумів, обміну досвідом тощо);

-підвищення науково-теоретичного рівня педагогів шляхом співпраці з науковцями ;

-організація педагогічного процесу;

-організація експериментально-дослідної діяльності регіонального рівня;

-впровадження системи моніторингу педагогічного процесу;

-аналіз і контроль організації навчально-виховного процесу;

-організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій;

-надання індивідуальних та групових консультацій з питань психології, педагогіки, методики викладання предметів та інші;

-стимулювання ініціативи і творчості педагогічного та учнівського колективів для досягнення учнями європейського рівня якості освіти, спрямування виховного процесу на формування та розвиток духовного і фізичного розвитку особистості;

- удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонуваннядопрофільного та профільного навчання;

- забезпечення освітнього середовища для учнів початкової школи у відповідності до Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти;

-створення умов для збереження та охорони фізичного та психічного здоров’я учнів;

-військово-патріотичне виховання кадетів і панянок.

Відповідно до річного плану роботи та структури, затвердженої методичною радою ліцею, головні завдання науково-методичної роботи здійснювалися через колективні, групові, індивідуальні форми роботи.

Координацію цілеспрямованої роботи по організації освітнього процесу в закладі та забезпеченням колективного керівництва методичною роботою здійснювала методична рада, до складу якої увійшли:

-Головіхіна Н. М. – голова методичної ради;

-Цесаренко Т. В.- заступник голови;

-Шинкаренко В.І. – секретар;

Члени методичної ради:

Заступники директора з НВР:

-Буткова В. О.

-Середа А.П.

-Савінова Н.О.

-Коваль М.А.

Керівники ШМО:

-Артеменко Л.Л.

-Шоєва О.Б.

-Степна В.О.

-Бурханова Ю.В.

-Остапченко І.В.

-Кирей О. А.

Протягом року на засіданнях та методичної ради обговорювалися питання:

- Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у контексті НУШ;

- Про результати адаптаційного періоду учнів 1 класів та процес адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі;

- Ознайомлення з Концепцією експериментально-дослідної роботи в ліцеї по роздільному навчанню хлопців і дівчат;

- Організація експериментально - дослідницької роботи з учнями за темою «Організаційні засади використання електронних підручників в навчально-виховному процесі»;

- Аналіз роботи методичних обєднань;

- Про проведення предметних тижнів професійної майстерності педагогів.

- Стан роботи з військово-патріотичного виховання учнів в ліцеї «Кадетський корпус»;

- Аналіз роботи по підвищенню професійного рівня педагогів та ін.

На педагогічних радах велика увага приділялася створенню доброзичливого психологічного мікроклімату в колективі «Згуртований доброзичливий педагогічний колектив–запорука якісної освіти», питанню збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Обговорювалися питання про підготовку до проведення олімпіад та аналіз результативності участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін (шкільних, районних, міських тощо), підготовку вчителів до атестації у 2019/2020 н.р..

Важливою темою, над якою працював педагогічний колектив - стан роботи з військово-патріотичного виховання учнів. Також, належна увага приділялася питанню обміну досвідом педагогів, у тому числі й розміщенню його в фахових журналах. Ця тема розглядалася на педраді «Ознайомлення з досвідом роботи вчителів школи, схвалення методичних розробок педагогів». Своїм досвідом роботи ділилися в статтях, опублікованих в різних фахових виданнях (Щирба А., Шинкаренко В., Бурханова Ю, Дідуель А., Артеменко Л, Гончарова Т., Крук І., Степна В.О., Коваль В.Є., Мельник І.С.). Досвід роботи закладу неодноразово висвітлювався на телебаченні: телеканали ICTV, ГЛАС, 1+1 та ін. В ліцеї щомісячно випускається друкований журнал, в якому висвітлюються головні події, які відбуваються в ліцеї

Он - лайн засідання педагогічної ради ліцею-інтернату по підготовці до ЗНО відбулося під час карантину, протокол розміщено на сайті. Дистанційно проведено педагогічну раду «Про результати атестації педагогічних працівників у 2020 році»;

Дистанційна відео - конференція педагогів ліцею – інтернату №23 «Кадетський корпус» за темою: «Дистанційне навчання: виклики і знахідки». Відбулось конструктивне обговорення нагальних питань з покращання дистанційного навчання у ліцеї.

З метою надання допомоги педагогам в організації навчально-виховного процесу проводилися інструктивно-методичні наради «Створення сприятливих умов для навчання учнів 1 - 5 класів під час адаптаційного періоду», для класних керівників по проведенню першого уроку, впровадженню нових інноваційних технологій в начальний процес, по попередженню булінгу в дитячих колективах, по протистоянню шкідливим навичкам , по роботі з батьками тощо.

Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації навчального процесу є його спрямування на демократизацію взаємовідносин вчителя, учня та батьків, що відображається в нових підходах до навчання та створенні сприятливої атмосфери співробітництва. Специфіка нашої освітянської праці базується на тому, що вчителі постійно проектують прогнозований результат, орієнтуються на перспективу, адже виховують майбутніх громадян держави. Через те надзвичайно важливо, що згідно з Концепцією Нової української школи основним напрямком її функціонування стали засади педагогіки партнерства.

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках підготовки до атестації. Повністю реалізований план курсової перепідготовки. Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, координованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних семінарів, МО, творчих груп вчителів-предметників, тижні педагогічної майстерності, Школа професійної адаптації молодих вчителів, методичні виставки.

Методичні об’єднання відіграваливажливу роль в реалізації головних завдань ліцею. На засідання ШМО обговорювалися питання результатів ЗНО, ДПА, контрольних робіт учнів, аналіз роботи колективу за семестри і за рік, поширенню передового педагогічного досвіду та інші.

Протягом навчального року в ліцеї організовано роботу таких ШМО:

- Військово-патріотичного виховання (керівник Коваль М. А.);

- англійської мови – (керівник Кирей О. А.);

- суспільно - гуманітарних - (керівник Степна В.О.);

- природничо - математичних – (керівник Шоєва О.Б.);

- фізичної кільтури (керівник Остапченко І. В.);

- вчителів початкової школи – (керівник Артеменко Л.Л.);

- класних керівників – (керівник Бурханова Ю.В.)

Керівники методичних підрозділів, проаналізувавши діяльність м\о, визначили пріорітети в подальшій методичній роботі на наступний навчальний рік: значну увагу проділяти роботі з обдарованими дітьми, впровадженню інноваційних методик в навчально-виховному процесі, узагальненню передового педагогічного досвіду педагогів, проєктній діяльності, розвитку у дітей м’яких навичок, профільній і допрофільній підготовці учнів.

Робота методичних обєднань проводилася на достатньому рівні.

Для вирішення проблеми підвищення професійного рівня педагогів протягом навчального року також проводилися семінари, семінари – практикуми, педагогічні тренінги, творчі звіти:

-семінар-практикум учителів іноземної мови (Кирей О.А.);

-цикл семінарів для вчителів початкових класів (Артеменко Л.Л);

-семінари-практикуми класних керівників «Правова освіта та виховання учнівської молоді в системі планування виховної роботи класного керівника», «Захист дитини від булінгу та віртуальної агресії» (Середа А.П., Бурханова Ю.В,);

-науковий семінар для вчителів української мови та літератури (Буткова В.О, Степна В.О).

-«Методи розв’язання конфліктних ситуацій»

-тренінг «Використання інноваційних технологій у НВП. Ділова гра «Стратегія успіху»;

-Педагогічний практикум «Впроваджуємо інноваційні технології»;

-Методичний практикум «Структура сучасного уроку. Типи Уроків»;

Вчителі-предметники відвідували методичні семінари районного рівня.

Протягом навчального року колектив педагогів ліцею працював над темамиекспериментів регіонального рівня «Організаційно-педагогічні засади забезпечення розвитку особистості в освітньому середовищі з роздільним навчанням хлопців і дівчат у ліцеї-інтернаті № 23» та «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі».

З метою організації експериментально-дослідної роботи створені творчі групи педагогів. Очолювали роботу творчих груп по розробленню Концепції, методологічної бази по для організації дослідження по роздільному навчанню хлопців і дівчат заступники директора з навчально-виховної роботи Буткова В. О, Цесаренко Т. В., Середа А.П., Савінова Н.О., вихователь Шинкаренко В.І.; активну участь брали класні керівники експериментальних класів. Вивчалися питання щодо можливості для самовизначення ліцеїстів та побудова ними індивідуальної освітньої траєкторії; запиту на здобуття освіти шляхом роздільного навчання в соціумі; розробка інструментарію управлінського супроводу ЕДР тощо. Робота по організації експериментально-дослідної діяльності організовувалася під керівництвом директора ліцею Головіхіної Н.М. та наукового керівника ЕДР, Войцехівського М. Ф.–директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата педагогічних наук, доцента та наукового консультанта Панченко А. Г. – доцента кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата наук з державного управління.

Продовжувалася експериментально-дослідна робота по використанню електронних підручників на уроках. Це дослідження проводилося в двох експериментальних класах (8 В та 7 Б класи, класні керівники (Юрченко С.С., Павлова О.Г.). Проведено анкетування учнів з питань використання електронних та паперових носіїв, обговорено результати анкет на круглому столі.

Велика увага в ліцеї приділялася роботі по підвищенню професійного рівня молодих педагогів відповідно до укладеного плану роботи. Навчання молодих педагогів - це крок до успішного переходу на нові форми навчання дітей, відповідно до вимог Концепції нової української школи. Одна з головних вимог реформування сучасної школи - умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно. На заняттях Школи молодих педагогів з вчителями вирішувалися проблеми «Сучасний вчитель, який він ?». за молодими вчителями закріплено досвідчених наставників, які допомагають у вирішенні проблем, які виникають під час організації навчально-виховного процесу в умовах реформування сучасної школи, надають консультативну і практичну допомогу. Значна увага на практичних заняттях приділялася питанню налагодження партнерських стосунків молодих вчителів з дітьми старших класів. Використовувалися інноваційні форми роботи з педагогами такі, як ділова гра, відкритий мікрофон, дискусія, при розгляді таких тем, як «Сучасний урок, вимоги до його організації», «Нетрадиційні типи уроків, підготовка до них вчителя», «Використання ігрових прийомів на уроках в початкових класах». Методичний діалог «Шкільний урок. Як навчити кожного?» дав можливість кожному педагогу практично показати свої вміння, навички організації уроку. Молоді вчителі ділилися досвідом по використанню цікавих форм і методів на уроках під час проведення тижня педагогічної майстерності. Проведено брейн-ринги по географії (вчитель Крук І.), по історії (Мельник І.), цікаві заняття з елементами та дослідження та з використанням інтерактивної дошки та ігрових методів по природознавству (вчитель Герасименко Ю.) та українській мові (Шкабарня А.).

Крім цього молоді педагоги відвідують шкільні методичні об’єднання з різних напрямків своєї роботи, що допомагає їм в організації навчально-виховного процесу, долати труднощі, які виникають в процесі роботи. Проведено анкетування молодих вчителів з метою виявити як сильні, так і слабкі сторони в організації навчально-виховної роботи з дітьми, з батьками та надання їм практичної допомоги в подоланні труднощів.

Для ознайомлення педагогів з новинами освіти в Україні, новими рекомендаціями та нормативними документами для вчителів проводилися групові та індивідуальні консультації з питань організації навчально-виховної роботи, використання інноваційних технологій на уроках, методичний аукціон ідей «Ігрові форми роботи на уроках», організація роботи з батьками, попередження булінгу в дитячих колективах, підвищення професійного рівня педагогів, тощо.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних декад як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів. Вчителі запозичують цікавий методичний досвід у колег. На належному науково-методичному рівні проведено декади предметів художньо-естетичного циклу, природничих наук, іноземної мови, української мови та літератури, суспільно-гуманітарних дисциплін.

Під час круглого столу «Школа майбутнього, школа сьогодення» обговорювалися питання про бачення педагогами школи майбутнього та проблеми сьогодення, які виникають у спілкуванні учнів з учителями, з батьками. З учнями 10 класів зарані проводилося анкетування за темою «Сучасний урок, яким ти його бачиш?», «Книга в твоєму житті». Результати анкетування обговорювалися на круглому столі, що дало можливість порівняти бачення сьогодення очима учнів і педагогів.

Проведено круглі столи з класними керівниками, вчителями-предметниками, які працюють у 10-х класах. «Перебудовуємо урок: підходи вчителя до модернізації навчально-виховного процесу», «Використання нових педагогічних технологій-вимога сьогодення», «STEM – освіта ».

У 2019-2020 навчальному році продовжив роботу сайт школи, на якому щоденно розміщувалися матеріали роботи ліцею з учнями, події, які відбувалися в ліцеї, розміщені методичні доробки вчителів початкових класів, свята ліцею, визначні події.

Великим випробуванням для усіх учасників навчально-виховного процесу в ліцеї стало навчання учнів під час карантину. Організовано онлайн уроки та індивідуальні консультації за допомогою Zoom, Skype-конференцій, Google-форм, Classtime та ін.Вчителі використовували технічні ресурсиі, звіснож, креативність, критичне мислення тацілісний підхід допроблеми. Онлайн освітою охоплені були всі учні ліцею протягом усього періоду перебування на карантині.Насамперед, використали вже наявний інтернет-ресурс—сайт ліцею (організовано дистанційну платформу, доступну для всіх учасників навчально-виховного процесу).

Інформацію для учнів вчителі подавали черезсайти,блоги, різні онлайн-платформи. Розв’язання проблеми дистанційного навчання дало змогу всім учасникам навчально-виховного процесу пізнати нове, застосувати набуті знання напрактиці.

Отже, слід зазначити, що методична робота у 2019/2020 навчальному році проводилася на достатньому рівні.


 

 

Методичні матеріали педагогів ліцею:

Керівник гуртка СЕРЕДА А.П. Методична розробка військово - патріотичного конкурсу "МАЮ ЧЕСТЬ" скачати у форматі pdf Metodichna-rozrobka-vyskovo-patrotichnogo-konkupsu-MAYu-ChEST-Avtosohranennyy-kopiya-1.pdf [477.66 Kb] Metodichna-rozrobka-vyskovo-patrotichnogo-konkupsu-MAYu-ChEST-Avtosohranennyy-kopiya.pdf [477.66 Kb]

 - 
Учитель фізичної культури Щирба В.А. «ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ» скачати у форматі pdf PROBLEMA-ROZVITKU-ShVIDKSNO-KOORDINACYNIH-ZDBNOSTEY-STARShIH-ShKOLYaRV.pdf [908.28 Kb]

«Оцінка фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою»

«ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ТА МОТИВАЦІІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ»

«Причини, профілактика та корекція порушень постави у дітей молодшого шкільного віку»скачати у форматі pdf 1170-2835-1-PB.pdf [161.92 Kb]
1130-2773-1-PB.pdf [152.81 Kb]
1602-Article_Text-3236-1-10-20170404.pdf [361.18 Kb]

 - Голова методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчитель україньскої мови та літератури Степна В.О. «Скарбниця педагогічної майстерності методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу» скачати у форматі pdf shodinki.pdf [3.5 Mb]

 - Учитель початкових класів Діденко А.О "Сходинки до майстерності. Із досвіду педагогів ліцею-інтернату №23 «Кадетський корпус» 
скачати у форматі pdf  1skhodinki.pdf [14.16 Mb]

 -
Учителі фізичної культури Щирба В.А., Трубко С.В., Остапченко І.В.

 «МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ГРИ У ФУТБОЛ НА ОСНОВІ «ПОНЯТІЙНИХ» , «РУХОВИХ» ТА ЧУТЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ ДІЇ» скачати у форматі pdf Metodichka-Avtosohranennyy.pdf [1.97 Mb]
 
 - Учитель зарубіжної літератури Строкач В.В. 
"Поезія "Срібного століття" 
скачати у форматі pdf Poezya-Srbnogo-stolttya.pdf [461.56 Kb]


Переглядів: 2307 | Додав: kadet | Дата: 26-03-2021, 12:45
МИ У СОЦМЕРЕЖАХ
КАЛЕНДАР
«    Січень 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
НОВИНИ ОСВІТИ

Підсумки тижня в освіті: головні події

  Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті

У МОЗ сподіваються, що цей рік стане останнім для пандемії

  Противірусні препарати та менш агресивні штами є сигналами, що людство подолає пандемію

МОН розпочало конкурсний відбір підручників для профтехів

  Видання підручників та посібників можливе лише після проведення конкурсного відбору

На дистанційному навчанні перебувають майже 5 тисяч шкіл

  Наразі 4 726 закладів загальної середньої освіти працюють у дистанційному режимі

Частка дітей, хворих на COVID-19, найвища за час пандемії

  Частка випадків хвороби на COVID-19 серед дітей досягла найвищих значень за час пандемії
© 2015-2022 Ліцей інтернат №23 - Всі права захищенно.
Стенды для школы на www.eureka.net.ua